is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtlievende uitspanningen, bestaande in zeede- geleegenheids- klink- en mengel-dichten, mitsgaders toneel-poësy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110. DICHTLIEVENDE;

RAAD

AAN

EENEN DRONK AART.

D ie u, in fterken drank, of wyn , te buiten gaat, Verfchoon de vryheid, die ik msein, u te vermaanen,

Dat gy, van nu af aan, die dwaafe luft verlaat, Zoo gy, tot uw verderf, den weg u niet wilt baanen.

'/

Bedenk tog, waar aan gy niet al word blootgefteld, Zoo gy niet na den Raad, van eenen Vriend wilt hooren ;

Befef de rampen, die u worden voorgefpeld, Als u het misbruik van den drank, fteeds blyft bekooren.

Dit is het niet alleen, dat gy veel geid verkwift, Dat gy gantfch anders, en veel beter, kondt befteeden;

Hoe zeer het zeker is, dat, als dit word gemift, Door dit gebrek, ook vaak, groot nadeel word geleeden.

P/a::^