Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISGEZIN. ao

ook nog moeten zeggen. (Eenigzins in gedachten ) Maar als ik Kapitein — als ik Kolonel — of (driftig) als ik Generaal was— of ik het boeltje ook na zou zien ! Het is geen eigenbelang, geen dwaze partijzucht , die mij dus doet wenfchen; neen, het is het belang, van 't lieve vaderland — het is de zucht voor vrijheid en het regt, die mij zulke dingen inboezemt, welken door den eenen als braafheid en kordaatheid beu. houwd en geprezen worden, terwijl een ander met al mijn belang van 't vaderland , met al mijn zucht voor vrijheid den {pot drijft, en mij helder uitlacht. Dat 'er bij mij en een' ander, lomwijle, wel eens een beetje van fint anne onderloopt — dat wil ik niet ontkennen ; maar dat het patiïotismus gekheid is — neen,-dat zal, dat wil , dat kan ik niet gelooven; en dai het revolutionaire fijstema het eenige ware patrioitifche is, — hiervan ben ik zoo ztker, als van mijn leven. Het komt 'er maar op aan, wat men door revolutionair verfta. Men heeft ons te last gelegd, dat wij — terroristen waren, die overal de guillotine wilden planten en bloed doen ftroomen, veelerger, dan Robespiere zaliger ooit

ge-

Sluiten