is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoenmaker van Damaskus, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 03 VT FT IE ND E TOONEEL.

ATALIDA, NADIR, ALI, PYRRHA, ver-

fcheiden jlaven , die brandende fakkels dragen.

NADlR,w het opkomen , vol vreugd, tegen Pyrrha.

.Zy is overreed, ik zal haar bezitten, en dit door ti! o Myne dankbaarheid zal uwe weldaad evenaren. Atalida! fchoone Atalida! gy wilt rny dan onuicfprekelyk gelukkig doen zyn! gy wilt dan voor my uwen minnaar vergeten! (Atalida wil fpreken.)

PYRRHA, ter zyde, tegen Atalida, Zwyg, indien gy Hercidus bemint.

NADIR.

I Het voegt aan ruw' gelukkigen echtgenoot, om zyn beeld uit uwe zinnen te wisfchen, en u tevens de woede te doen vergeten, die my aan myzelven onttoog. —' De nacht weêrftreeft myne vurige begeerte om u te-bezitten nóch. De opperpriester, de geestelyken, de rechters, alles rust. Slechts zy, die de bekoorelykheden of de kwellingen der liefde gevoe» len, rusten niet. (Haar by de hand nemende.) Volg my. De eerste zonncftralen zullen myn geluk over de gantfche waereld verfpreiden. Kom, dat uw hart, hetgeen eindelyk met het myne flemt, in myne vreugd en myn geluk deele! (Hy vertrekt met Atalida en het gevolg.)

Einde van het tweede bedryf.

D E R-