is toegevoegd aan uw favorieten.

De kluizenaer op Formentera. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KLUIZENAER

hassan (ongeduldig.') Nu, daer hebben wij het weder! hoor eens, jongeling! wie was uwe moeder ?

pedro (axgfiig naer den Kluizenaer ziende.) Donna Eleonora della Torre.

hassan.

Hadt gij geen' vader ? Of, zo gij 'er een' gehad hebc, hoe was zijn naem ?

pedro (zijne oogen immer o<> den Kluizenaer gevestigd houdende.) Don Pedro (Xliveiro. Hij verliet voor agttien jaren zijn vaderland. Men hield hem voor dood.

hassan.

Wie heeft u dat gezegd?

ped k o.

Donna Diana della Torre, mijne grootmoe" der, mijne onderhoudfier, mijne weldoenfter.

de kluizenaer.

Het is dan geene misleiding ! (Pedro omhelzende) mijn zoon !

pedro (in dcszelfs armen, geeft fprakeloos zijne verbaesdhtid te kennen )

has-