Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(?)

: Jan Walraad , Grave van Weideren , Amptman , Richter, en Dykgraaf des AmptsNcder-Betuwe, Stadhouder van de Leenen, en Voogd van de Landen vanValkenhurgb, 24 Maart 1747» > Jacob Neomagus , Grave van Randwyck Amptman , Richter, en Dykgraaf des AmptsJuffchenMaas en Waal,i Junyi748*

Willem Otto Fredrik, Grave van Quadt, Ryks Vryheer van Wyckrad', Heer van Loenen,en Wolf er en ,22 May 1750.

Johan Gysbert Ludolf Adriaan , Baron vin Nieuwkerken, genaamt Nyvenheim, Heit van Eek, en Wiel, 25 Nov. 1750.

Matthys Baron van Bronckhorft, ióÖft. 175T.

Reinier , Baron van Haaften , Heer van Ophemert, en Sennewynen, 16 Oft, 1751.

Willem, Baron van Lynden, Heer tot HeAimen , Land-Rentmeejier Generaal des Furflendomt Gelre, en Graaffchaps Zttiphen, 16 Ocl. 1751.

Arnold Derk Hendrik, Baron van Nieuwkerken , genaamt Nyvenheim, tot den Muf elsberg, 10 Dec. 1751,

Godert Adriaan, Baron van Randwyck, 2 May

Ir I?57*

Jacob Derk, Baron van Brakel, Richter der Stad Thiel, en Gerichte van Zandwjk, 26 January 1759.

George, Grave van Randwyck, Heer ügtt Gameren, Monjler-Commifaris des iYy, meegfche Qiiartiers, 26 January 1759,

Jan Elias , Baron van Lynden , Extra-Öril/naris Raad des Furflendoms Gelre, en Graaffchaps Zutphen, 10 Juny 1^59.

* 4

Sluiten