Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

Zyne Zufteren en Broeder.

1. Maria Amalia Au^ufla,, geb. '10. May 1752,. Gem. Frederik. Augufl, Keur vorft van Saxen, geb. 23 Dec. 1750. getr. door Volmacht te Manheim. 17 Jan. 1709. en voltrokken te Dresden 29ejusd.

2. Maria Anna, geb. 18 july 1753. Gem Wil. helm, PaltsgraafvanBirckenfclds, getr. 30Jan. i780.

3. MaximiBanus Jofêph'us, geb. 27 May 1756, diend Vrankr*k en Kcur-Palu.

Zyne Moeder, i Franchca Dorothea, Princcflè van Palts-Sultzbach y ' geb- 15 JUÏ1Y i/24- Wed. van Prins Frederik. t federt ijAug. 1767.

Zyns Vaders Zufter. Chrifliana, geb. i<5 Nov. 1725. Wed. van Karolut

Auguflus Fredericus, Prins van Waldeck , 1763. PALTS Birckïnf&lds,. (Paltsgraaf van) Johannes • Karolus Ludovicus, van de Latli. Religie, geb. 38 Sept. 1745. Roomfch•Reizerl. Gen.Majöf.

Zyne Zufter en Broeder. 3. Louife Chrijiiana,. geb. 17 Aug. 1748. Gem.Henrich XXX. Graar" Reus te GÉra, geb. Apr. 1727- getr. 28 O& 1773. 2. Wilhelm, geb. 10 Nov. 17$ 4. werd RoomfchCatholyk 1769. Keurpaltiifcher Gen. Lieut. Gem. Maria *£hna, Prinees van Palts-Twebrugge, getr. 30 Jan. 1780.

Zyns Vaders Zufter. Charlotta Catharina, geb. 19 Dec. 1699. Wed. van Fredericus Wilhelmus, Vorft te Solm>Braun«s fels, 24.Febr. 1761.

Zynes Vaders Broeders Frederyk Bernh Wed. Erneflina Louifa, Prinees van Waldeck, geb. 6 Nov. 1705. getr. 30 Maart 1737. wed» 1739. overl. 26 May 1782.

Haare Dodhter. ^ö«(/«C^rö/j««,geb.22jan.i73 8.ovetl,i5jnnyi78ï.

B 4 PALTZ-

Sluiten