Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMREGISTER

Van de Ed. Mog. Heeren GECOMMITTEERDE RADEN In de Colleyien ter

\DxMIRALITEIT,

als mede

De E. E. Heeren Bemndhebbereri van de OOST-en WEST-INDISCHE

COMPAGNIE,

n alle de Steden der Provinciën van Holland,Zeeland, Vriesland ,en&> Nevens de Bedienden der zelve.

Te Amsterdam, By PETRUS SCHOUTEN en REINIER OTTENS, Boekverkoopers 1784.

Met Privilegie van de Heeien Stapten t«| Holland cu Weftviicsland,

Sluiten