Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3*>

^ntfanscr ber. Ccnfaoouen en IDfcetttett* Mr. Peter Adriaan de Roock. 1777

Contraroïïeur. Cornelis Aanlbrgh. 1764

Het Collegie der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staaten des Graaffchaps ZUTPHEN.

Hit fce ïSiDDccfcüaü*

Jakob Adolf, Baron van Heeckeren , Heer van Enghuizen en Beurfe. Praefident.

Johan Adolf Henrik Sigismund y Baron vanDorthyh'eer van ''tVelde, en Hclthuyzen.

AU xander Hendrik, Baron van der Ca peil en, Heer van Boedelhof en Dam*

* rilt fce j|tebm.

Wegens Zutphen. Mr. Gerhard Ever hard üpgelder.

Wegens Doesborg* M. Andries Visfcher.

Wegens Lochem. Mr. Gerhard Vatebender.

Mr. Philip Karei Schomaker. 177$

Sïb'unct/ ofte troef be Meewarig. Mr. Engelbert Opgelden nSo

Sluiten