is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( !©$ )

l ^eeotuinitteerbe in be €tenerauteftg meftenfiamee.

4£eeomnutteerbe 0aab tet ^bmicaïitept tot ^arïingen in ©?ie£ïanb. Siraon Appel, ^ecomnntteerbe üt be Hhobmciaïe ïlefcn ïiamec'ban ^oïïanö en flDefï-

©aiefïanb. Jacobus vander Voor en.

<&ntfanget ban be <0enieen*-3£anbg

BMöbeïen. Wigboldus Rynink*

<©2btnar$ <6ebeputeeröe ter ©ergabecinae

ban ïjaar <£bele <0?oot jj&ogenbe» Air. Laurens Peereboom.

3£enfïonari|?. Mr. Danrel van Laar.

^ecretaci'ffen. i Air. Martin Copius Peereboom. 1778 Nicolaas Peereboom. 1-782,

E4. De