Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 1 ?5 > gn be ©jouincfole tteftai&amer>

! Ds Heer Raadsh. H.. 'ijasfens De Heer J H. L. Piccard, flw MB dê Hark /te ae. ' De Heer H. Lohman. • I De Heer P. R. van Iddekin^e De Heer H. G. Sickingher i De Heer Derk Uildersma.

£>eecetat#. | Mr. A. B. de Trip. T7§

IMr.. J, de Drews. ,,$a

PROVINCIALEJAGTGERWHT.

Zyne Hoogheid den Heere WILLEM de VYFDE

Prince van Oranje, en NalTau , Erffladhouder* C.puain Generaal en Admiraal der Vereenirde" Nederlanden &c. &c. &c. Opper Houtvejltr.

HUeucenant ifoutbe/rec.

DeHeerBurgerm. A. A. van Iddekin^

IBeefïermiapm. De Heer Burgerm. W. Siccama De Heer U. A. Alberda van Menkemai De Heer Burgem. T. van Berchuvs. De Heer D. Alberda. 1 Dc Heer Raadsh. D. G. Rengers. De Heer M. Clane van Hankema/

$ecwtatf& Mr. Ficko Velcman.

Mr. H. J. Wiermga^ I?7$

Sluiten