Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ C 87 5

Wegens Lochem. !Mr. Gerhard Solner.

3Mr. Engelbert Opgelden 1788 <©ntfarigerg <U5eneraaï be£ <S%aafft|)an$ gfutn&en.

Maurits Karei Georg Willem, Baron van Heeckeren, Heer van de Heeft, des zelfs Gefubftitueerde.l'174 '. Mr. Johan ïïaefébroeck. 1774 : Mr. ÏPrednk Robbert Toewaeter. 1785 ] öentmeefterë ban be^eefteïnne^omemen» Jan Haefebroek. 1771

1 Mr. Abraham deLeeu vanCoolwyk.1768 Mr. Ernst Pieter van Löbenfels. 1788

1 Sfóbotaat JF$caa'{ fcanbe JFmanuen / mitf* gabetgj Contcataü. ban be asfte / softe en loofte Penning en Caïïatecaïe' j§uc* ce$ten be£ ^aaffctjajjg ^utnljen. M>\ Philip Jakob Snetiage: 1788 ^ntfangec ban be 25/ 50/ ioofte Pen* ning/ en Caïïateraie ^ucce^len bei a^aaffcïjajjS Eutööen. Ifaac van Eys Pietersz. 1740 Cammug ban be mantien

ban öet cü^^aaffcgap. Abraham Waifaat. 1777 Cïerrg.

Mr. Gerhardus Kaecki'. 1780 * * 1 ^oof&~

Sluiten