is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ioi )

ïiltïn €fneï.

Bote Wynia. I7(52

Johannes Snip. I767

Steften Suidema. 1770

Wouter Faber. I770

Wiiiem de Roos. 1771 Petrus Johannes Wibr. Knoll. 1774

Andrys Cuperus. 1777

Xesetoegfier. <£fntf.

Lieuwe Reinders Synja. 1747

Nicolaus Pofthumus. 1757

Harmanus van Aüen. 1^67

Johannes Föckema. in(&

Boele Jacobs Klaver. 1770

Doede de Vries. J77©

Oege Goslings. I7£o

♦ . . . , ■

^I'ufiguaftet €fneï.

Folkert Sjoerts Rypperda. 1749

Johannes Ferblans. i75g

Jan Doekes Siersma. 1762

Buwe Jeltema. ^78

Ardreas Muller. i*rdl Hendrik Yfaks vander Werf. 1782

Baitiaan Bruinsma. 1786

JE 3