Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

ï,. Maria Anna,_gtb. igjuly 1753. Gem Wilhelm, Paltsgraaf van Birckenfclds, getr. 30 Jan. 17so.

3, Maximilianus Jofephus, geb. 27 May 1750. diend Vrankrvk en Keur-Paltz, Gem. JLugufta, Princes van Heffen- Darmftadr, geb, 14 Apüi i76;. getr. 30 Sept. 1785.

Hun Kinderen. I. Karei Lodewyk August, geb. 25 Aug. 1786, Z. Augusta Amalia, geb. zi Juny 1788.

Zyne Moeder. Franchca Dorothea,. Princelfe van Palts-Sultzbach 9

geb. 15 Juny 1724. Wed. van Prins Frederik > fedeit\

IjAug. 1767.

Zyns Vaders Zufter. Chriftiana, geb. 16 Nov. 1725. Wed. Van Karolus

Au^uftus J'WfrzVfc*, Prins van Waldeck, 1763. palts Birckenfelds, (Paltsgraaf van),7ehannes

Karolus Ludovicus, van de Luth. Religie, geb,

28 Sept. 1745. Roomfch* Keizerl. Gen.Major.

Zyne Zufter en Broeder.

1. Louife Chriftiana,'geb. 17 Aug. 1748. Gem, Henrich XXX. Graaf Reus te Gera, geb z$ Apr. 1717- ge&. 18 0£t 1773.

2. Wilhelm, geb. 10 Nov. 175». wérd Roomfch» Catholyk 1769. Keuipaltiifeher Gen. Lieut. Gem. Maria <Anna, Princes van Palts-Twebrugge,, getr. 30 jan. 1780.

Kinderen.

I. Maria Elifabeth Amalia, gab. 5 May 17S4.

3. jP»«5 Augujlus, geb, x Aug. 17S6. PALTZ-Stjltzbach, (Paltzgraaf van ; Care lus Theo.

dorus, geb 10 Dec. 1724. van de RoomnJie Rel. , Keurvorft van de Paltz zedert 31 Dec. 1742. fucced, in Sultzbacn 20 Jul. 1733. en in Leieicn 30 Dec. 1777. Gem. Maria Elifabeth Auguft a, geb. i7jan% 1721. Dochter van [Jofephus Karolus Emanuel, Erfprins van Stiltzbach, getr. 17 Jan. 1742. zonder \ Kinderen.

fi 4 Va*

Sluiten