Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 38 )

Zyn halve Broeder Meneditlus Mauritius, Hertog van Chablaïs geb 21 Juny 1741. Gem. Maria Anna Charlotta], Pnnces van Sardiniën, getr. 19 Maart 177? zie boven.

Savoye. (Hertog van) Zie Sardinien.

SAVOJE carignan, (Prins van) Carel Emanuel

ferdinand, van de Roomfche Rel. geb. 24 Oct.

1770. fucc. zo Sept. 1780.

Zyne Moeder. Jofephina Tberefta, Pnnces van Elfeuf, Doster van Ludovicus Carolus, van Lotharingen, Graaf

IZ^S^'J^y *6 Aug' I75?- Weduwe van Prins Viclor Amadeus, 20 Sept. 1780.

Zyres Vaders Zus ers. ï. Sophia Carolina Maria , geb. 1.7 Aug. 1742. Z.Leopoldina Maria, geb. 21. Dtc r744 Gem

Andreas Votft van Dei* Pamphili, geb. Maart

174 . getr. 6 May 1767.

3. CabriëleMaria , geb. 17 Maart r748. Wed. van ferdinand, Vorft van Lobkowitz, 11 [an 1784

4. Maria Tberefta, geb. 8 Sept. 1749. Wed van Lodewyk, P-ins van Lambaile. 6 Mayi7ó8

s-J?at6arJ??.. Mmia geo. 4 AprtJ 1762.

tem. f£jfy> Colonna, Vorft van PaJ'ia-

no, geb. 1 Sept. 1760. getr. i?8o SAXEN (Keurvorft van) Frederik Auguft, van de Roomfche Reiiegie, geb 23 Dec. 1750. fucced. 17 De ember i7s3. ar.nvaard de Regee ing t6 Sepr 1768. Gem Maria Amalia, Dochtei van frederyk, Prins va?> Paltz Twecbrugge, geb. 10 Mey 1752.getr. teDrescen 29 Jan.1769. " Kind. Maria Auguft'a, geb. 21 Juny 17*2.

Zvne Broeders en Zullers. M.Antonius, geb. n Dec. 175$. ïfte Gem. Maria Catolma, Dochter var, Vict 1 Auiadeus, Ko«mg van .^ardinien, . verl. :8 Dec 782. de Gem Maria Tberefta, D chte van

r^'^l ' "tOO!-Heil0S van Toskanen, getr. *3 ü£. 1787, 'itW

Sluiten