Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 HET MASKER» ELFDE TOON E EL.

DE VOORIGEN, HETTORE DEL CONTI, KIGRO.

HETTORE.

Alzo houdt gij het voor mogelijk Signor?

NIGRO.

Voorzeeker! Wel is waar, dat het mij en een ieder onmogelijk is, u een wezenlijken geest voor ©ogen te ftellen. Een geest is een wezen dat niet in den werkkring onzer zinnen valt; wanneer wij door middel van onze zinnelijke oogcn ons zulk een wezen kunnen voordellen, dan houdt het natuurlijk op geest te zijn, in zo ver is het mij onmogelijk , maar de afgefcheidene ziel in het lighaam, dat haar geduurende hcur leven in zich befloot terug te voeren en zulk een' verftorvenen voor uwe oogen te brengen, dat loogchen ik niet.

HETTORE.

Gij wilt dus?

NIGRO, diep nadenkend. Sedert eenigen tijd.was ik te naauw met de nerfüjkheid verzusterd, te zeer van het anherifche vuur "efcheiden, dat de woeste chaos bezielde, dat vuur Itroumen uit de afgronden der zee, deedt opbarften, cm eene nieuwe aarde aan den oceaan te ontruk. Jcen1 Ik ben .hands te zeer aan het floflijke gehecht.

Doch

Sluiten