is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in january 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 93 ) Te Tagal. foban Lubbert Umbgrove, Refident. Te Japara.

liHendrik |an Scheikes. I784Refident. I7g8 Te GriJJè.

iMr. Antonis Swencise, Refident. 1787

Te Paccalongang. k/Lr. Nicolaas Alexandtr Lelieveld. 1776 Refident. 17S7 OnderkoopUeden te Samarang [Abraham Lodewyk Palm-, Ontfanger

der Domeinen en Kisfier. 1786 (Fredrik Jacob Rothenbuhler^Secretaris

van Politie* 17 8 ^

■Barend van den Worm. 1784 Twede Pakbuismeejler en Negotie Overdrager. 1788 IChriftiaan GodÜeb Fifcher, Soldy-

Boekhouder, provif. I788 Buiten Emplooi. | Johannes Mrindert van Bronkhorst. 1787 IAdriaan Theoaorus Vermeulen. 1788

Te Soitrabayu I Cornelis van Ma«fau? Soldy-Boekbouder

en Gezwoore Scriba. 179° I Johan Adriaai Drcier. 1779 ] Ordinair Gecommitteerde. Ï787 Te Rembang. Godofridus van Masiau. 1787 Refident. 1788 Te Joana.

Martinus Leonardus Gaaswyk* 17'3 Refident.

Te