Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i )

OliLEANS, (Hertog van) Lodewyk Philip, van de Roomfche Rel. geb. 13 April 1747- fucc. 6 Nov. 1785. Gem. Louifa Maria Adelaide, Princes van Pent'hievre, geb. 13 Maart 1753. getr.s April i7ö9« Hun Kinderen.

1. Lodewyk Philip, Hertog van Chartres , geb. 6 o£t. 177J. r

2. Anton Philip, Hertog van Montpenüer,

geb. 3 July 1775.

3. Eugenie Adelaide Louife , Mademoilelle van Chartres, geb 23 April 1777. verlooft aan Ludov. Antfionius, Hertog van Angoulaime.

4. Graaf van Beaujolois, geb. 7 Oct. 1779*

Zyr.e Zuster. Louifa Maria Therefia Mathilde, geb. 9 July 1750. Gem. Lodewyk Henryky Condé, Hertog van Bourbon, geb. 13 April 1756. getr. 24 April 1770. csnaerugge, ( Bifllhop van) Frederik, Hertog van York, Prins van Engeland, geb. 16 Aug. 1763. verk. 17 Feb. 1764. Regeerdzedert 16Aug. 17&U • Zie Engelandt.

P.

Paderborn , (BüTchop van) Zie Hildesheim.

Paltz, (Keurvorft van de) Zie Paltz-Sultzbach.

Faltz - Twebrugge , ( Paltsgraaf en Hertog van ) Carolus ^tuguftus. Chriftiaan, van de R. Rel. geb, 29 Oct, X7+$. fucc 5 Nov. 1775. Ryks Gen. Veld-Tuigmeefter en Keurpaltfif. Generaal Veldmaarfchalk Luitenant, Gem. Maria Amalia> Dochter van Frederik Chriftian, Keurvorst vanSaxen, getr. 12 Febr. 1774-

Zyne Zufteren en Broeder.

1. Maria Amalia Augufta, geb. 10. May 1752. Gem. Frederik Auguft, Keurvorft van Saxen, geb* 23 Dec. 1750. getr. door Volmacht te Manheim 17 Jan. 1769. en voltrokken te Dresden 29ejusd.

2. Maria Anna, geb. 18 July 1753- Gem Wilhelm, Paltsgraaf van üirckenfclds, getr. 30 Jan. 17S0,

B 4. MaxU

Sluiten