Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 38 )

Kinderen.

ï. Carolus Emanuel Ferdinand , Prins van Piemont, geb. 24 May 1751. Gem. Maria Adelaide Clottlde, Princes van Vrankryk, getr. ó Sept 177 5.

2. Maria Louife Jofepbina, geb. 2 Sept. 175$. Gem. Ludovicus Stanifaus, Koninglyke Prins van Vrankryk, genaamt Graaf van Provencc, getr. 14 May 1771.

3. Maria Therefta, geb. 31 Jan. 17$«?. Gem. Carel Philip, Koninglyke Prins van Vrankryk, geraamt Graaf van Artois, getr. te Verfailles 15 Nov. 1773.

4. Maria Anna Charlotta, geb. 17 Dec. 1757. Gem. Beneditlus Mauritius, Hertog van Chablais, getr. 19 Maart 1775.

5. Vitlor Emtanuel Cajetanus, Hertog vanAofta, geb. 24 July jjs9. Gem. Maria Therefta,. Dochter van Ferdinand % Aartshertog van Oosten ryk, getr. 23 Apr. 1789.

6. Mauntz Jofepb, Hertog van Mcntferat, geb. 13 Sept. 1761.

7 Carl Fel. Jofepb, Hertog van Genevois, geb.

6 April 1765. g. Jofepb Benedicl:-, Graave van Maurienne ,geb.

s oa. 1766.

Zyne Zufter. Jlfaria Fe Hei tas, geb. 20 Maart 1730.

Zyn halve Broeder Beneditlus Mauritius, Hertog v?.n Ch.ibla:5, geb 21 Juny 1741. Gem. Maria A~nna Cbarlottd, Princes van Sardiniën^ getr. 19 Maart 1775. Zie boven.

SAVOYE. (Hertog van) Zie Sardinien.

savoje carignan , (Prins van) Carel Emanuel Ferdinand, van de Roomfche Rel. geb. 24 Ocï. 1770. fucc. 20 Sept. 1780.

Zyne Moeder.

Jofephina Therefta, Princes van Elfeuf, Dogfer van Ludovicus Carolus, van Lotharingen, Graaf van Brionhe, geb. 2 6 Aug. 1753. Weduwe van Prins Viclor Amadeus, 20 Sept. 1780,

Sluiten