Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. ©}? J5E SCBIPÏÏIBKUIBG. 49 Douglas.

Laat u door niets affchrikken; een man die zijnen roem wil uitbreiden moet zomtijds zijne ooren fluiten

voor de item der rechtvaardigheid. [Vrolijk.]

En ook wat raakt ons het leeven en de eer

diens Franschmans, die men toch in zijn Vaderland reeds lang als eenen overieedenen geacht heeft; want gij hebt immers wel gezorgt dat 'er geene brieven van hem zijn weggezonden?

Cuningham.

Alle zijne brieven zijn opgehouden; 'er is 'er niet een afgevaardigt, zij berusten nog onder mij.

Adelaïde. ter zijde. Welk eene onrechtvaardigheid!

Douglas.

Hebt gij ze gelee zen ?

Cuningham.

Neen; zij zijn nog allen gecachetteert; ik heb gemeend die beleefdheid aan het onfchendbaar recht der Volken verfchuldigt te zijn; en ook hun opfchrift is enkel aan zijne Vrouw en andere

Sluiten