Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

("O

Gent, Brusfel, Oostende, Nieuwpoort, Oudenaarde , Aalst en Kinoven , en m Holhndsch Vlaanderen S>uis, Oorthurgi Hulst en Axel. De voornaam»; > merkwaardige deezer Steeden zyn Gent, naar men zegt doovju'. Qafargefticht. by den lamenkomst van drie Rivieren,die zig in de Schelde ontlasten; men zegt dat deeze Stad zeer groot geweest is en dat Karei V. pleeg te zeggen dat hy de StidParys wel in zyn Gand QHandJchoerf), hier mede deeze Stad bedoelende ,kcmdt bergen. Deéze alomberoemde Keizer is ook in deeze Stad gebooren en het zeer kleine vertrekje, 't welk dien grooten Man ten kraamkamer gediend heeft, wordt hier nog heden in het Prinsfen Hof vertoond. Brugge, alhier is de order van het Gulde Vlies ingefteld, door Hertog Philips de Goede A°. 14.29. Oostende i% beroemd wegens des* zelfs driejaarig beleg door Aloertus en Ijdbelia van Oostenryk.

III. Het Graafïchap Henegouwen, waar in de Hoofdftid Bergen QMons) voorts Valenchyn , alwaar de meeste Graaven uit het huis van Henegouwen begraven liggen. Bouch. in, Con* de, Bavay, Maubeuge, Quesnoy, Ayestic, Landrecy^ Marienturg ,Phïlippeyil*

Is,

Sluiten