Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SO A M S T E LD AM B N Zr^I

afgebroken. Deeze, na de Qwfe //^ ^J; fiaanjd,ls een vierkant Gebouwvan bfaauwenf] ^duinfteen, twee Verdiepingen feoo*, die-J Bende de ondcrfte eigenlyk tot bet weegen der Koopmansgoederen, en is dierhalven vanve<4 fchtiie zo groore ais kleine- «Schaalen voor-. «tel, De bovenfle Verdieping is sefchikt tot I «en Wagtfau:s voor de Stads Soldaaten, waar • * twee vertrekken voor -de Officiers zyn, , feöven dezelven vind men ceni.se Hangzofderi voor de Gemcenen, en nog hooger onder 't ; Dak-'twee vertrekken daar 't Geweer geplast en fchoon gemaakt word. Op de top van bet Leyendakder Waag, zyn twee Windwyzers en aan den Voorgevel derzelvc beeft men een fraaije dubbelen Steen en opgang , die in 'tjr.ar 1778 geaeeï vernieuwd is geworden. Voords ziet men boven een der Deuren ran de Wahk\ tegen over bet Stadhuis., een fraaie kleine' Beekkcais vrn twee Worftelaars uitgehouwen , en de Stads Wapens cn 't jaartal der

Stfgtmg'in de Gevels van dit gcbo.ivv. .

|3o tweede Waag (laat op de Meuwnarkt, en was wei . eer de oydfte S, Antonisboort.

De-

Sluiten