is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 AMSTELDAM EN ZYNE

iuitfthe Joodeu. —— De Kuiper smarkt is aan de Oostzyde van den Singel, bezyden de Janrodenpoortstoren , en de Boommaakersmarkt, niet verre van daar, op dc Janrodettpoortsjluis. Op beide Markten word 's maandags voorgeftaan, op de eerfte met Emmers, Kuipen, Tobbens, en en ander Vaatwerk,en op de tweede met houten Leeren , Puthaa» ken, Kleêrftokken , enz. —— De Hoepenmarkt welke eerst op't Rokkin is geweest, is thans op den Singel, by de Korsjesfleeg, ende Hennipmarkt, welke van ouds ook op het Rokkin plagt te zyn, is thans op de Heer engragt, tusfehen de Utrechtfche Jlraat en Re* guliersgragt. — De Hooimarkt die te vooren op de Heerengrap by de Weesperflraat was, is tegenwoordig op den Binnenamflel, voor het Diaconie Oudevrouwenhuis, alwaar

zy in 't Jaar 1689 overgebragt wierd.

De Stroomarkt, was eerst op den Singel by de Haarlemmer/luis, welke plaats nog heden de Stroomarkt geheten word, doch wierd in *t Jaar 1627 naar de Noordermarkt, verlegt, doch in 't Jaar 1723, aan de Hooimarkt geplaatst,—