is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 AMSTELDAMENZYNE

zwaare Keifteenen geplaatst zyn, welken egter, ondanks hunne zwaarte, fomtyds, door het geweld van 't Water, zyn weggeflagen. Voords worden de Landen die tot het onderhoud des Dyks draagen , in Dykpligtigen en Waalpligtigen onderfcheiden. Onder .de Dykpligtigen behooren de Landen van Outersdorp, Buitenkerk en Overdiemen, de Landen tusfchen de Weesperyaart en den Zeedyk tot aan Weesp, en van daar door Muiden tot aan den Hoogendyk toe. Alle de overige Landen zo Wel in Holland als in 't Sticht, die mede deezen Dyk helpen onderhouden, worden WaaU pligtigen genaamd, vermoedelyk om ,dat zy, van ouds den Dyk moesten helpen hermaaken als 'er een doorbraak of grondwaal gefchied was.

! Z. Door wien word de Diemerdyk beftierd?

V. Door het Collegie van Dykgraaf, en Hooge Heemraaden van den Zeeburg, beftaande uit den Dykgraaf en tien Heemraaden, zes wegens Holland, en vier uit het Sticht van Utrecht. De Dykgraaf word door de Staaten

•yan