is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 A M ST ELDAM IN2YNI

Overtoomfchen en Amftelveenfehen Weg, door Amfteldam tot aan de Hand van Leyden, van hier loopt hy de Legmeerlaan op , tot aan de Noorddammcrbrug , en dan langs die Leg* me er dijk, door Kudelftaart cn Kalftagen >naar cn door de Billerda-mmerlaan tot aan Nieuw • y-een. alwaar hy over de Nieimveenfüie Weg voortloopt, naar Noorden en verder naar Harmeien, van waar dezelve zig voords uit» ftrekt tot aan den Tsfeldyk, digt by de Stad Montfoort. Van daar keert hy weder Oostwaards langs langs dien Dyk, tot aan de Meerendyk, en Noordwaards tot aan den ouden Rhyn of Leidfche Vaart, loopende als dan langs de Zuidzyde deezer Vaart, naar den Heldam, vervolgens naar Kokengen, en ftrekt zig van daar naar den Krommen Angftel, loopende voords langs de Oostzyde der Rivier naar Nieuwerftuis, en van daar tot aan de Westzyde van de Vegt, voords door Nigte* ytgt tot aan Weesp , en van laatstgemelde plaats, door Muiden, naar den Dkmerdyk, die tot aan Amfteldam toe loopt.

Z. Dus