Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

) Eclipfcn des Jdars 1781. 1

In dit Jaar zullen er twee ZonsVerdmftcringe/i voorvaJhn 4 waai van dén ten decie by ons zal konnen worden gezien.

De Eerfl-e Verduifrering aan de Zot znizynden23/7>;775 't begin 'smorgens ten 10 Uuren 21 Minuten, 'ij midden ten ir Uuren 38 Minuten-, zullende 5 en een halve Duim over de Noordzyde verduifteren, by ons Onzigtbar.r.

De Tweede zal zyn den 17 OBober. 't begin ten deele by ons te zienj 's morgens ten 6 Uuren 42 Minuten] 't midden ten 7 Uuren 25 Minuten! 't einde ten 8 Uuren 10 Minuten j zullende 3 en drie vierde Duim .ovei de Zifidzyde verduifteren; maar de< wyl de Zon na 6 Uuren opkomt, za'. 't begin by ons niet konnen werdec gezien.

5

Sluiten