Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 MERIONES,

MERIONES.

Dat zy dan myn gezag niet hoonen. 'fc Heb befloten Der billykheid getrouw te blyven, fchoon de nyd Myn deugdzaam inzigt doeme, uit opgevatte fpyt. Myn voorbeeld vorm' den raad tot eedier pligtbetooning: Gy, volg het, of, voor't minste, eerbiedig uwen koning,

Tegen Diktimus, nadat Talus vertrokken is. Welaan; vergadren wy een' trouwen vrinden (loet; Indien een vorst dien heeft in hoon en tegenfpoed.

Einde des tweeden bedryfs.

D E R.

Sluiten