is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeelands chronyk-almanach, voor't jaar 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ra CHRONYK VERKORT. 83$. ;i cenen Geneesheer moet vooronder- af (teilen; cn zulks is zoo verbonden met bet gebeele lighaam der Natuurkunde , zoo in het Leerftellig als IIift>>rifeh gedeelte, dat men in zommige Landen, den naam van Medicus of Doctor in de Mediéynen", cn die van PhyficusoïNatuurkundige, met J elkander verwisselt. Waarom wy ook, in het optellen der Wetenfcbappen, dc Geneeskunde, Heel- j is kunde enz., hoe vermaard 00!:, niet ± hebben opgenoemd, als beboorende ft Êr dezelve volltrekt onder de Natuurkunde. t

Vraag. Maakt de van ouds vermaaide Starren-Voorzegkundef^rohgle), niet ecu'' vooruaamen Tak der 'Natuurkunde uit?

Antw. Zoo plagt het voormaals tc zyn : Daar was fchier geen Hof, noch Wacreldgrootte by Ouden en Hedendaagfchen, of men vondt onder des zelfs gevolg , een Ajtrolong of S{ Voorzegger uit de Starren,ten minden JL & totï^1