Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. ii

hoe loos de kat met ghiurend oog, 't muisje (hikken poogt te ; etten, Hoe zy, opdat ze 't vangen moog' 't ziet te bdaagen, ftil en zacht. En om 't diertje wel te knaa^en, haar tanden ftherpt en 't greèiig wicht,dus loert de loozen ftoet der ma.igen. ook fte.ds naar ons geel.

Nichten , neeven, enz.

GRIPON.

Ja, gy hebt gelyk myn vriend. Hy 's zot die zich niet van gelegendheid bedient; die niet vooruit ziet... Om te zekerer te hoopen op goeden uitflag...

MARTYN.

Kom, men laat' geen' tyd verkropen, ga met me in huis. ten einde ik al 't gereedfehap zoek'.

GRIPON.

Ga vast naar binnen: 'k loop hier even om den hoek, den jongeling het geld, dat ik beloofde, geeven. Twee kansfen moeten, de een den ander , nooit weêrftree'k ben daadlyk weder hier. C ven,

Zy gaan beide de een ter rechter en de andere ter linker zyde van het tooneel binnen.

Eerfte Bedryf.

ZES-

Sluiten