Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1^35^— - ■■!" 23 yu,,-- n/~ff^*iE

N Vernield, bood r.iecs dan woeste ij] I ftruiken; W I IJet fdionk «een. vtugt, die iemand i| | kon geBruiken' ff Myn vader kwam alhier ter goeder f uur: ] j Te wys om zich met ydcle eer te | moejen

Deed by den overvloed op deze vel- if den groeien. H p Hy groef zyn graf kier onder deezen w Ij .fle«n, " 1

Dien wy nog alle dag met geurge [ | bloemen dikken, j Hy bei ft bc t pad eer deugd betreên , ij I En kan een bcerlyk beeld der hoogc' I Goden (trekken. J Hy rust bier zagt bevryd van pyn ; m. En daar by als de Goon, ons wel- % kj lust ons verlangen, foj I Onsdankbaar offerluoét ontvangen , §

Zal zyn ahaar in onze harten zyn. 1

afisi I

\.^___^ ': |

ïs ^

Sluiten