Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na■ ■■■ \ - a tl - .t-*; MENG E^L WE R K.

—, 1 —', ——

AAN JUFFER...

O V R R. DE

physionomiekünde, .

T~J ekcr zult Gy nog geene gelegenheid ./^ v gehad hebben om lavater, in te 2ien , of het Boek , dat, onlangs, bier te lande, uirgekoomen is onder den tytel van Handleiding tot de Phyftonömiekunde, Met éénen opflag van liet-oog kunt gy daeruit overtuigd zyn; dat de Phyfiono,miekunde geene hersferifchim is, geene lUeuwe- vond ; maar eertè weetenlchap , ïvelke de grootfte Verftanden van alle Eeuwen, min of meer beoefend hebben.

Óf. de Phyfionomiekunde nuttig zy , yr^egtge. Ei lieve! als iemand eens de kunst -leerde boe de Juffers het karakter Jiaercr Vryers genocgfaem zeker zouden kunnen kennen , wat zegtge ? Zou die niet eene zeer nuttige kunst leeren ? — pi, wy mindere Verftanden, wat reden hebben wy om te denken dat de grootfte B 6 Vei-

Sluiten