Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLEIN ZEGEL-, met de vyfde Ferhoo^. \ ~V36 \t^f ' 5; ^g-™ 4 81. kost/s-1,

trz ut— kM— ^r/Sf:

1—48 ft. —/3 ésa,— ,8 ft

I - /3 :- •« ƒ3:17:1:- 24 gl. — ƒ29:1 §

OBLIGATIEN. Tot 100 gl. op een 3 ft. Zegel ƒ - : $ Boven 10c gl. tot 200 gl. een ö ft. Zeg. ƒ.*. If)

* 200gl. tot60cgl.een12ft.Zeg. ƒ- 'I7

• rtoogl. tot 2000gl. een 24 ft. Zeg.f 1 • i2

• aooogl. op een 48 ft. Zegel • ƒ* \ A ÜBLlGArifiN van Beleening, met Borgucit vati Echte Lieden, enz. als boven. Op een Zegel van n ft. kost f -: jo : -

Op èeh Zegel van 24 ft ƒ 1. ff. g

Op een Zégel van 4? ft, ƒ3: <j

tiiQüESTEN. Ordinaire Kequeft'en aan de ^•aten van Holland 9Gecmmitt. Raaden \ surgemeejleren en Schepenen, Ooft enWeflIndifche Compagnien en alle andere Colle. gie;], door éé.i Suppliant gepreferiteerd, op een Zegel van 3 ft. koft . . . f . /. Joch daar meer dan éét! Suppliant is , op «en Zegel van 6 ft. . . / \ *

^JKiuten van alle Rusting, Schuld enRen" 1 tebneven, welke minder bedragen dan ƒ iccd op een 24 ft. Zegel, koft .b. f {.fl . :ovcn de/iooo: . op een 48 ft. Zeg, koft/3: j*i

Sluiten