is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche, princelyke en koninglyke almanach, voor het schrikkel-jaar MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3ï )

Uit dit Huwelyk. Peter Carel Antonius, oud den ly Juny 12 jaar.

5 ) Ant. Pafchalis, oud den 31 Dec. 38 jaar.

6) Maria Jofep'ia, oud den 16 July 48 jaar.,

7) MariaLouifa, oud den 24 Nov. 47 jaar. Gnnalinnc van den Aartshertog Petrus Leo. pld.

8) Maria Therefia, oud den 3 Dec, 41 jaar.r

9) MaïiaAnna, oud den 3 July 37 jaar.

S W E E D E N. Dit Ryk heeft zyn begin genoomen meti Magog, JophetsZoon, Noachs Zoon-Zoons,, en Biörn was den eerften Koning in 't Jaar 1 800 en zedert heefc daar geweest 58 Kon in gen Guftaf Bi'ichfon Wafe, was den'eerfteo Evangelifche Koning, en na hem zyn nog 1 ja Kooningen geweest, tot op deezen Guftaf 1 den lilde. Stokholm is van den Ryks Voor- ■ ftandcr Birger Jarl gevondecrt Anno 1252.' en op zes Eilanden gebouwd, heeft eene. zeer ' diepe Havën , zoo dat men kan de grootfte Schepen losten" en laade , zonder .-e ! mlnfte' moeite by de Scheepsbrug. Stockholm heeftop de eene zyde zoet, en op dc. ander zout. Waatcr, zy heeft nog twee Voorfteeden, dat men op Sweedfch noemt Malnaar. Op dehóoge SandbergBrunkeb'erg, is Cct) Wacht - Toorn, om zlgralen te geve by • opkomende B*md, om by den dagmetVlag4 gen en Wimpels èn \s nachts met Lantaren ; ; en op den Scheepshol»zyn Kanonne geplaatst t

om .