Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF

VAN

PETRUS C A M P E R,

AAN DEN ZEER ERVAREN, EN BEROEMDEN HEERÏ

Bs. H U S S E M,

Heelmeester van het Edel M: Collegie ter. Admiraliteit te Am lerdam» Lid van het Flisfingsch Genootfchap der Wetenfchappen, enz. enz. enz.

OVER HET MANKGAAN DER KINDEREN.

Sluiten