Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3'! )

2.

Hy vloekt de fnoode listen;

Hy toont zch t' allen tyd Goed Burger en goed Cnnsten ;

Betracht zyn Pligt met vlyt; Voor Gods-dienst, Recht en Wet terp Zal hy zyn Leven zetten ; Dit actit hy 't waardfte Pand Van 't Vaderla... nd p Van 't Vaderland.

3-

Kan hy een uurtje misfen, Hy legt zyn onderzoek Op 's Ltnds Gefchiedenisfen,

Of ander nurtigBoek; Hy hecht zyn Trouw aan Vrinden, Die hen welvoeglyk vinden, En tot hun nut bereid, Met billykhei...d, Met billykheid.

4» Hy

Sluiten