Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in deze bedenklijkheden geene ingebeelde wezens voor. Wanneer ik voor eenige jaren fommigen mijner vrienden, lieden van fmaak anders, met de voorlezing van eenige Hukken der tegenwoordige verzameling lastig viel: zagen de menfchen voor zig neêr, en de boekverkooper, aan wicn ik ze voor zijne pers aanbood, zette een zeer geheimzinnig gezigt op den titel van minnezangen. Door eene opvolging van veranderingen in mijne omftandigheden, endoor den indruk der gevoelens van anderen op de mijnen, is alles, zoo als het was, onder mijne papieren bedolven gebleven. Nu

haal

Sluiten