Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 L A I.

aan Bethrehob ligt , Recht, ig ; 7. 14. 27. 29. 2) De vader van Phalti, 1 Sam. 25, 44.

LaÏsa , Leeuwinnen .ftad ^ zekere ftad, waarvan Jef. 10, 30. gefprooken wordt

Lakum, Opflanding, eene ftad inden

ftam Naphtali, Jof. 19, 33. LameGH, Een arme; was

1) Een zoon van Methufalab , en vader van Koiich, Gen. 5, 25 28.

2) Een zoon van Methufaël, Gen. 4. 18.

JLAMuëL > Een vriend van God; aldns noemt Salomo zyne moeder, Spreuk. 31, 1. 4-

LaödiceS, Des volks rechtvaardigheid;

Wï.S

1) Eene ftad in klein Afiën, Apoc. i, 11.

2J De boofdftad van het land Phry. giën.

Lapit.oth, Blixem; de man van De*

bora , Recht. 4, 4« Lasthhnbs , Hard gelijk een (leen t

een vooraaame Vorst in Syiien , 1 Makfcab. 11, 31. 32. Lazarus , God help; was

O Een arm man vol zweeren , Luc.

ï6 , 20. 23.

2) Een vriend van Chïistns, en broe¬

der

Sluiten