Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C-5)

Van dien geVicfden Prins-, voor zich en

voor zyn looten; Dan dat hy Hem voor 'tüoofd zouw poolen. H# is een pijman, wat men fchreeuV. Een Batavier —— van de agttiende Eeuw. Dit zegt: „ hy is een- man, die eer- zyn*

Vader mooröe , „ Dan dat hy zynen Prins verftoorde " Dus verr' de denkwys van myn' Meester. — Ma er befchouwt

Men wyders van nahyWeL Edel Achtb're Heeren!

De (lukken, waer party op bouwt.

Wat doen zy? declameeren.

Dit *s zeeker voor het minst, die Hukken met malkaèr ,

Bewyzert niet met al, of meer. dan nodig waer.

Myn Meester, en waerom zouw Hy de waarheid fchroomen ?

Zegt zelvs op'bladzydè i. van zyn O'RAtf* geboo;*jEn j 'k Werdt in verrukking-opgenoomen, 9, En zag, ah in een droom•■, een gantsch gepügt van boenen

„, Wier heer-schzucht niet is in te toornen , A, 3 Ei

Sluiten