Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| PRYS DER GEZEGELDE PA-

I PIEREN.

li Zegel a 3 ft kost ƒ : 5 *• - :

|i a 6 . : 9 : - .

|i a 12 ! : 16 : - :

1 a 15 1 : o : - :

|i a 24 x : 11 : - :

h a 30 1 : 18 : - :

[1 r a 48 3 : 2 : - :

;i a 3 gl 3 : 16 ! - :

1 a 4 5 : o : - *•

1 a 6 7:11:-:

1 a 8 10 : o i • '

[1 a 9 H : 3 : - :

ï a 12 15 : o : - :

1 a 16 20 : o : - :

1 — a 18 —— 22 : 10 : - :

;* ——- a 24 ' 29 : 15 : - :

Huur Cedull.vanHidzJjxndScheep &c. ; Alle de aar en Huur bij een getekent. Tot 50 gl. op een 3 ft. Zeg. k. ƒ: 6:

bov. de 50 tot 100 gl. 6 ft» k. •: 10:

100gl.end-b.12ft k.-:i7:

sob gl. en d.b.24 ft k. -1:12:

I 600 gl.tot icoo 3 gl k. -3a 8:

bov. jocogl.tot 2000 6gl. -—k -7:12: bov 2oco gl.tot3000 8 gl. — k.-10:4: bov. 3000 gl.tot 400012 gl, — k. -15:2: bov. 4000 gl.tot 6ooo 16 gl — k, - 20:4: bov 6000 gl.toti2ooo i6gl. — k. -22:12: ibov. 12000 gl. op een 24 gl.— k -29:17: B OBLI-

Sluiten