is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe nuttige en vermaaklyke almanach voor het volk van Nederland, voor den jaare 1790

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen, en genootendienften erkennende onderfteunde de Staten zo lang zy sn oorlog waren met geld.

V. Viel er nog iets merkwaardigs \ in dit Jaar voor ? t

A. Voorzeker en wel de Dood van] Filips de II. op den 13 September int den Ouderdom van 72 Jr.ar, aan eenj uitteerende ziekte, by welke zig ver-J borgen zweeren gevoegd hadden, die] open gegaan zynde een vuile Etter-i [bink, cn Ongedierte verwekte, datnie-J mand by hem houde konde, en dusondervond die Vorst vvelke het gebitd? cn de wetten, aan het Heelal wel zoui-1 de willen gegeven hebben, hoe ichrik-* lyk het is te vallen in de Hand van een: vertoornd God .als hebbende den tyd van 43 Jaaren een Verdrukker en Tyran van zyn Ondcrdsanen geweest. 1

V. Wie volgden hem op ?

A. Zyn Zoen Filips de UI., welke] men niet voor de fnedigfle hield, hyj verbood den 9 Febr. 1599 aan zvn On-j derdaanen de Koophandel met ons, het] vvelke den 2 April door ons ook met' Spanje verboden wierd. I

G £ V. Ge-