is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanak voor vrouwen door vrouwen MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34)

houden nooit in mijn leven vrolijk kunnen zijn ; maar zeker ook even weinig daar, waar de zucht tot orde, tot naauwgezetheid overdreven wordt, - waat de man naar de klok Woont, en vrouwlief een donkei gezicht toont, als de man iets aan de linkerhand zet. dat aan de rechterhand moest liaan. En even zo den* ik ook over de zindelijkheid. Zij is eene zeer fchoo ue deugd, en eene vrouw, die niet zindelijk is, aiwaï zij dan voor het overige nog zo fchoon en goed, zoi haare fchoonheid echter alle bekoorlijkheid misfen, ei haare goedheid zelve ware wel altijd een kostbaaredel gefteente, doch - waaraan de roest knaagt.

Een gerecht, al ware het nog zo voortrtflijk, dat ii een morsiigen fchotel opgedragen wordt, verwektwal ging. De morsfigheid dreef menig man uit zyn huis e rnaa&kte hem tot een losbol en verkwister. Maar zek< heeft ook menige vrouw , door eene overdrevene zit delykheid, eerst de vrienden van haar man en toen hei zeiven uit huis gejaagd. Mijne vrienden behoeven zit nooit te ontzien bij morsfig regenagtig weder in mijt zindelijke vertrekken te komen, en 'er wordt ge< donker gelaat gezet, als zij een glas bier of wijn or Sorteu. .-

*