Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 34).

«at .gy ziel dat 'er zoo'veel Schreed ri/'v 7*9*7 in'[ ^enïige

laat n H ^CZe Wi,Sre'd W

laat u daarom met aflchn&en van

waare Vroomheid, leerdze «™

meer kennen en beoederen, en hl

^«welgaan in de tyd Vta &

Eeuwigheid.

Willemyntje.

. Moe?er zeid dat ik daarom veel" m goede Boeken moet leezen, God vreezen en zyn Zeegen a's een oüt! moedig Christen geduurig over myn en myne mede ^atuurgenfbö'ten in moet roepen. Dat ik dan oolk beftendige wysheid en trouw zal bezhteiom alle, die over myn gefield zynl aüe Eere, Liefde en Trouwe te be

S',e" h 'f ho^" zelve van Gods Geboden groote loon zal vinden, M*ar }k begryp da£ nie£ *

jzrmmiaans: Jaiï-

Sluiten