Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber, 's Morgens van 8 tot half 9 «uren. Van den 25 February tot den 24 October, 's Middags van ia tot half3» uuren.

In van den 25 Gctober tot den «4 Fe» bruary, van 11 tot 1* Uuren.

Het WiNTERLOON begind go. nieenlyk met Alderheiligen en duurd gewoonlyk 15Weeken, wanneerhetZOM1R.L00N weder zyn Aanvang nee»d>

Sluiten