Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( n )

ORDINAIRE ROUTE

DER

POSTWAGENS.

Van Amsterdam op 's Gravenhage. ^l!e dagen vice ver/a twee Wagens, van den 15 Febr. tot den 14 Nov. één 's morgens cn één 's namiddags , en wel ys morgens Wagen.

Van den 15 February tot den aj dito, ten half 7 uuren, van den l\ February tot den 2, O&ober ten 6 uuren, van den 3 Oótober tot den ao dito ten half 7 uuren , van den 21 O&ober tot den $ November ten 7 uuren, en van den 6 November tot den 14 dito , ten half s uuren en de middag Wagen ten één uurf

Dat voorts, van den 15 Nov. tot den nFebr. alleenlyk één Wagen desdaegs, 's mergens ten negen uuren uit ieder der refpe&ive Steden , zal ryden , uitgezonderd by befloten Water, wanneer mede des middags ten één uur, één Wagen zal moeten ryden , zoo 'er maer één Paffagier gevonden word. En dat van den it November tot den 14 Febr. des Zondags's morgens ten negen uuren de gewoone Wagen zal ryden , en dat in den overigen tyd van het Jaer, des Zondags als mede op den tweeden Paafch , pnjtt&t &n Reisdag, en in de Groore Vacantie1»

des

Sluiten