Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de Eclipfen dezes Jaars*

In dit Jaar zullen zes Eclipfen op he? Aardryk haar vertonen, als vier aan de Zonen twee aan de Maan , waar van een aan de Maan by ons zal kunnen werden gezien. De eerfte zal zyn aan de Zon den 31 January, fmorgens ten 11 urnen 46 minuten, en zal zich vertonen op de Zuidhoek vanYsland op 64 graden Noorderbreedte, in zyn grootfte verduyftering 3 en 6 zevende duymby haar fmor* gens ten 9 uren 36 minuten. De tweede zal zyn aan de Maan , deni4February, zavonts ten 10 uren 40 minuten , en zal geheel verduyfteren voor ons gezigt, 'c begin zavonts ten 8 uren 41 miuuten, geheel verduyftert ten 9 uren47 minuten, geheel verligt ten 12 uren 41 minuten, zullende 1 uur 49 minuten in de fchaduw vertoeven. De derde zal zyn aan de Zon den 1 Maart, zavonts ten 10 uren 7 minuten , zullende een weinig verduylteren en buyten ons gezigt. De vierde zal zyn aan de Zon den 26 July, fnagts ten 12 uren 35 minuten zullende 4 en een 10de duym over de Zuidzyde verduylteren buyten ons gezigt. De vyfde zalzynaan de Maan den 11 Auguftus, fmorgens ten 7 uren45 minuten,geheel verduyftert buyten ons gezigt. De, zesde of laarfte zal

zyn

Sluiten