is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gtbeurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 7beveelen wy U Ed. in de befcherming van God AU ^Geftfhreeven te Utrecht, den 9 November 1785. (was ge*.) A. J. Godin, vu

(Laager fiondt) U Wel Ed. goede Vrienden, De Staaten van den Lande van Utrecht, (was get.) H. A. Laan.

Nr 2234. Misfive van de Magiflraat van Wyk by Duurftede, den 21 November 1785 aan zyne Hoogheid gezonden, met eene nadere geformeerde Nominatie m Compel, om daar uit EleStie van Burgemeesteren en Schepenen te doen.

DOORUTCHTICSTE HoOGGEBOOREN VoRST EN

Heer!

Te vergeefsch hebben wy ons dus lange met eene Refcriptie van Uwe Doorluchtige Hoogheid op onze aan Hoogstdezelve toegezonden Misfive, en met eene Electie uit de daar by geannexeerde Nominatie van Burgemeesteren en Schepenen gevleid ; integendeel heeft het ons gemoeid, uit eene fpeciaale aanfchryving van Hun Ed. Mogenden de Staaten dezer Provincie te verneemen, dat Uwe Doorluchtige Hoogheid uit hoofde van fommige bedenkingen op die gezondene Nominatie, zich by Hun Ed. Mogenden geaddresfeerd had, daar wy veeleer verwagt hadden, dat Uwe Doorluchtige Hoogheid indien Hoogstdenzelven eenige reëele bedenkingen op de toegezondene Nominatie had, dezelve natuurlyker wyze by ons zou hebben geopperd, ten einde ons in ftaat te ftellen, om uit kracht van onze Souvereine raagt, dezelve zoodaanig uicdenweg

te