is toegevoegd aan je favorieten.

Toneel werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 Holdwich <?ƒ$

De Hr. Br. Robart. (op een ètnjHgeH toon.)

Zonder Complimenten, Trouwhart! zeg mij, waar-^ om gij mijne vier vaten wijn niet hebt laten volgen ?

Trouwhart. ( hem emftig aanziende. )

Vraagt gij mij dat in ernlt, Mijn Heer ? Gij weet mijn eed , mijn pligt.

De Hr. Br. Robart. (pp een fpottendea toon.)

Eerlijk, regt eerlijk! Wat is het vermaak»

lijk, wanneer men iemand van hooger itand eenigaffront kan aandoen.

Trouwhart.

Zou mij dit tot vermaak ftrekken! dan moeit

ik geen mcnfch meer zijn.

De Hr. Br. Robart. (op denzehttt

toon.)

Ik wil u gaarne geloven; was ik voorzigtig genoeg geweeft, om u eenige dukaten tot een vereering tc zenden, zou ik zekerlijk van alle ongemak bevrijd zijn geweeft.

Trouwhart,

Ik had niet verwagt, dat ik om het volvoeren van mijn pligt, beledigingen van u zou ondergaan,

De