is toegevoegd aan uw favorieten.

Onzydige en beproefde gedagten, over de leer aangaande geesten en geesten-zienders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandoeningen des Lighaams. §. 3. 91

len meenen te hebben, ia ftaat gefteld te zyn, zaaken en gevoelens te betwisten, welke hun verftand en verlichting, gelyk ze wel weeten , niet kan bereiken." In welke diepten van uitfpoorigheid zinkt de ziel, wanneer ze zig in onmogelyke verbindtenisfen fielt, welke zy zig als mogelyk verbeeldt! zy is alsdan — om zig van eene gelykenis van Abbt te bedienen, — een' reizi¬

ger gelyk, welke, om eene ruime ftreek op eenmaal over te zien, op eenen losfen hoop fneeuw gaat (laan. Wat zal de Dwaas daar zien? In plaats van zyne uitzigt te verwyden, zal hy in den hoop fneeuw zakker., en /yne oogen blinden. Dit is het oordeel, dat ik van alle Geesten zienders veile. (37) Menfehen, die den weg der verbecidiogskragc volgen, •hebben een blok, van eenige bonderde

(35) Abbt vom Tode fürs Vacerland ,pag: g.\.

(37) Schriften, waarin deze en geene gezichten van Geeften, als mede andere wonderbaare Gezichten worden verhaald, vind men , behalven de reeds in dezen 5 gemelde, beneden aan het einde van § 6.