Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 Gevolgen der

seit By de eerfte afdeeling Coeg by d.iemaal tegen de deur; om dat C de derde letter in het A. B. C. is. Hierop taste hy ■weêr na den degen, en floeg 9 maal, om dat L de negende letter van hec Aiphabet is. Dit vervolgde hy zo lang, tot dat a!. Ie de letters van het woord, Cicero beduid waren. Over deze gedaane entdekking was ik blyde; doch liet verder niets blyken. Daarentegen, zo dra de deur van de Kamer weêr wierdt geopend , liep ik fchieiyk na de verlichte Kamer, doch wierdt heel bleek, toen ik een fpookzel voor my zag ftaan, het welk den kop onder den Arm hieldt. Hier had ik my, welhaasc, een ongemak op den hals gehaald, zoo ik niet, voort, eene toverlantaarn agter een fcherrn kunftig verborgen gezien hadde, welke eene bleeke fchaduw tegen de muur wierp. Da zwartekunftenaars verwonderden zig over myne ftoutmoedigheid. Inmiddels, om dat ik het bediog ontdekt had , verzogten zy my fterk, dat ik ze niet verraaden rr.ogte. Ik greep aanftonds na het doodshoofd, en

zag

Sluiten