Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevinden op plaatfen, waar dé geesdijkè ooren hen niet beluisteren kunnen.

Dat de Schrijver echter het geheele Patriottismus, van dat gedeelte der Oösten«jkfche Nederlanden , in welke het zulk een breede vertooning maakte, als veragthjk zou ten toon gefield hebben , is een onverdiende blaam , die men hem aanwrijft. . Openlijk erkend hij, dat er

eene menigte verftandige en edeldenkende Patriotten, vooral in Vlaanderen gevonden worden, die, verre van het domfte Bijgeloof en de Heerschzugt der zig vetmestende Geestlijkheid in de hand te werken, den Mensch zijne waare Rechten toekennen, en de waare Vrijheid op den troon zoeken te tillen. • Dan, ongelukkig worden deczen overfchreeuwd en onderdrukt , en het zijn deeze Onderdrukkers en Overfchreeuwers alleen, die hij in het onvervalschte daglicht heeft poogen te ftellen, in zo verre de taak, dien hij zig voorftelde, zulks du)de.

Het

Sluiten