Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurspel. |

TWEEDE TOONEEL.

adelheide, wenzel.

adelheide: Zij komt langzaam opt ziet zwaarmoedig voor zig: Wenzel gaat haar te ge* moet.

_ wenzel.

Zijt gegroet «dele Vrouw! — Kent gij

■aij nog?

adelheide, verfchrikt.

Wat zie ik! Hoe, Wenzel! gi]

hier?

wenzel.

Ja edele Viuu» , ycUjk gij ziet ■ ■

Maar waarom zoo treurig? gij waart voor» deezen zo vrolijk — Ik breng u een blijde tijding.

adelheide, driftig.

Van uw' Heer? — {Ter zijde.) O mijn hart, hoe verraad gij u !

wenzel: hij geeft haar een1 brief*

Mijn Heer doet u groeten. adelheide 9s haastiger dan voorheen*

Hij leeft dan nog ? waar is hij ?

A a

Sluiten